Tехнически изисквания


На тази страница ще намерите повече информация за различните рекламни формати в платформата и как да подготвите криейтивите си според изискванията ни. Запознайте се и с политиката ни за допустимо съдържанието на рекламите и рекламираните от вас уеб страници. Изполвайте линковете, за да отидете точно в секцията, която ви е нужна:

Технически изисквания за изработка на адаптивни реклами


Адаптивните реклами се създават директно в платформата и съдържат заглавие, описание и до 5 изображения, които се ротират по избрания от вас начин. Те са изключително лесни за създаване и затова са много удобни за промяна и създаване на реклами за краткосрочни промоции и активности. А ето и повече информация за всеки от елементите:

 • Заглавие - то съдържа до 30 символа и обикновенно се визуализира с по-голям шрифт и при някои позиции удебелен шрифт.

 • Описание - съдържа до 80 символа. В него можете да дадете повече информация, с която да се запознаят потребителите. Колкото по-конкретно и точно е то, толкова по-информирано решение за клик взима потребителя и толкова по-качествени и смислени посещения на вашия сайт ще имате.

 • Линк - самата страница, на която искате да заведете хората, кликнали на вашата реклама. Избягвайте да залагате началната страница, ако рекламирате конкретен продукт или услуга - прочетете повече за често допусканите грешки и как да правим по-ефективни реклами онлайн в нашата статия.

 • Изображения - в платформата се качват/избират до 5 изображения в две резолюции и съотношения на страните. Това се прави с цел оптимално оформление и изглед на рекламата при различни резолюции и позиции в различните сайтове. Използвайте нашия кроп модул, за да оразмерите качената от вашия компютър снимка или използвайте някоя от нашата галерия със сток фотографии.

Изисквания:

 • Заглавие: до 30 символа;
 • Описание: до 80 символа;
 • Линк: до 600 символа;
 • Изображения: до 5 изображения в следните съотношения и резолюции:
  Ratio 4:3 - минимум 400x300px
  Ratio 1:1.91 - минимум 600x314px

Технически изисквания за изработката на статични графични банери


Можете да използвате статични изображения в правилните размери за реклама в платформата или така наречените статични банери. Важно е да следвате следните изисквания към файловете:
 • Тип на файла: .jpeg, .jpg, .png, .gif
 • Дименсии на изображението в пиксели: 300x250, 336x280, 300x600, 336x600, 970x250, 970x90, 728x90, 468x60, 160x600.
 • Тежест на файла: до 150 KB за всеки файл.

Технически изисквания за изработка на HTML5 банери


HTML5 криейтивите, оптимизирани за работа в платформата за реклама EasyAds се състоят от основен .html файл, който трябва да бъде наименован като "index.html" и съпътстващи го допълнителни ресурси (изображения, библиотеки и др.). Всички тези файлове трябва да бъдат пакетирани в ZIP файл.
Нужно е да се спазят няколко правила за правилната работа на банера:
 • Основният .html файл трябва да бъде наименован "index.html";
 • Въпросният index.html файл трябва да бъде директно в архива (root), а не в папка в самия архив;
 • Самият index.html файл трябва задължително да съдържа в себе си <head> и <body> тагове!
 • Допълнителните ресурси могат да бъдат в отделна папка (assets например) или директно в архива;
 • Трябва да бъдат използвани относителни пътища към ресурсите. Например: <img src="foldername/logo.png">
 • Ако се използва допълнителна библиотека или javascript, то той трябва да бъде включен в .zip файла;
 • Ако се налага да се използва външен ресурс, то той трябва да е упоменат с https:// протокол;
 • Всички ресурси в архива трябва да се ползват. Не оставяйте излишни файлове;
 • Отстоянията по подразбиране трябва да бъдат нулирани с body: { margin: 0; }
 • Изискванията за дефиниране на линковете в криейтивите трябва да бъдат спазвани!

Изисквания:


Файл формат: .zip
Формат на ресурсите: jpg, jpeg, png, gif, txt, js, json, svg.
Поддържани размери (px): 300x250, 336x280, 300x600, 336x600, 970x250, 970x90, 728x90, 468x60, 160x600.
Тежест на банера(.zip file): максимално до 150 KB за всеки размер.

Дефиниране на линкове в криейтивите:


За да зададете линк в банера и той да работи коректно в платформата е нужно да дефинирате и нашия параметър за клик в index.html файла, без който самият криейтив няма да бъде одобрен от нашите администратори. Всички линкове в банера ви трябва да бъдат дефинирани в основния index.html файл.
Задаване на един генерален линк за банера (препоръчително)

Обградете съдържанието на банера в стандартен <a> html таг и в него задайте нашия параметър за клик.
Пример: <a href="_eaclick_" target="_blank"> </a>.

По този начин банерът ще води потребителя към url адреса, който сте задали при самото качване на банера в системата и запазвате гъвкавостта да го променяте във всеки един момент посредством редакция на настройките за банера в системата, а не редакция на самия HTML5 код.
Дефиниране на няколко различни линка в банера

За да можете да прехвърляте потребителя на различно място спрямо това на какъв елемент е кликнал и в същото време да работи нашия параметър за клик (_eaclick_), трябва да го заложите коректно в самия линк преди всеки url адрес. Пример:

<a href="_eaclick_http://yoursite.com/landing-page-1" target="_blank">Link 1</a>
<a href="_eaclick_http://yoursite.com/landing-page-2" target="_blank">Link 2</a>
<a href="_eaclick_http://yoursite.com/landing-page-3" target="_blank">Link 3</a>

Препоръчваме ви да тагвате посещенията на сайта, за да имате след това информация кои посещения са от платформата и кои от други канали. Ако използвате Google Analytics, трябва да използвате utm параметри, в които дефинирате, че трафика идва от EasyAds. Повече за това можете да прочетете в статията, посветена на проследяването на интернет реклама с Google Analytics.
Съответно вашите линкове биха изглеждали по следния начин:

<a href="_eaclick_http://yoursite.com/landing-page-1?utm_source=EasyAds&utm_medium=cpc&utm_content=_adunit_&utm_term=_publisherurl_&utm_campaign=EasyAds_Campaign" target="_blank">Link 1</a>
<a href="_eaclick_http://yoursite.com/landing-page-2?utm_source=EasyAds&utm_medium=cpc&utm_content=_adunit_&utm_term=_publisherurl_&utm_campaign=EasyAds_Campaign" target="_blank">Link 2</a>
<a href="_eaclick_http://yoursite.com/landing-page-3?utm_source=EasyAds&utm_medium=cpc&utm_content=_adunit_&utm_term=_publisherurl_&utm_campaign=EasyAds_Campaign" target="_blank">Link 3</a>

Важно: Всички линкове, които съдържат параметри, закачени с '?' и '&' трябва да бъдат енкоднати посредсвом функцията urlencode(), за да работят коректно! В противен случай част от параметрите ще бъдат загубени. Можете да използвате разнообразни безплатни инструменти за енкодване на линковете.

Крайният вид на вашия линк ще изглежда по подобен начин:

_eaclick_http%3A%2F%2Fyoursite.com%2Flanding-page-1%3Futm_source%3DEasyAds%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3D_adunit_%26utm_term%3D_publisherurl_%26utm_campaign%3DEasyAds_Campaign" target="_blank">Link 1</a>

И нещо важно - всички линкове могат да водят към различни лендинг страници, но само към един домейн!

Добри практики, които препоръчваме

 • Компресирайте своите ресурси за по-малка тежест! Използвайте компресия при изображенията, за да се намали тяхната тежест и да се зареждат по-бързо на потребителите. Така от една страна ще се вместите по-лесно в изискванията за тежест и от друга страна вашите криейтиви ще се зареждат по-бързо на потребителските устройства.
  Не използвайте прозрачност, ако не се налага.
  Никога не използвайте тежки формати като raw или bmp.

 • Намалете броя на HTTP заявките
  Комбинирайте няколко изображения в един файл (spritesheet) и използвайте координатна система за да ги показвате по отделно;
  Обединявайте и минимизирайте своите скриптове в един файл (javascript / css);

 • Когато се налага да използвате външни библиотеки, за да анимирате различни елементи например ви препоръчваме въпросните библиотеки да бъдат в самия банер, а не да се извикват външно. Ако все пак се налага да бъдат достъпени на друго място, задължително ги дефинирайте с https:// протокол.

 • Поддържайте кода на банера максимално лек и изчистен от излишни неща. За целта ползвайте компактен javascript и използвайте CSS3, когато можете. Изнесете глобални стилове вместо да стилвате всеки таг inline по отделно.

 • При анимациите е много важно да взимате предвид и натоварването на процесора. Моля, обърнете се към наръчника с добри практики по този въпрос на IAB - страница 18.


Имате затруднения със създаването на криейтиви за нашата платформа? Нашият екип очаква вашите въпроси и запитвания на: ekip@easyads.bg