Често задавани въпроси - Издатели


В тази страница ще откриете цялата необходима информация, за да се регистрирате като Издател в EasyAds, да разположите реклами във вашите сайтове и да генерирате доходи в платформата.


EasyAds е интерактивна платформа за управление на онлайн реклама. С нейна помощ може да публикувате реклами във вашия уеб сайт и да получавате приходи от тях. EasyAds може да бъде както основен, така и допълнителен източник на приходи за вас.

Като Издател в меню Deals можете да създавате офертни предложения за клиентите си - т.нар. "програматик сделки". Използвайте тази функционалност, за да се договаряте с ваши клиенти. Плащането и изпълнението на кампаниите ще се изпълнява изцяло през платформата.

Като Издател може да използвате платформата и като стандартен Ad Server, превключвайки към Рекламодател и стартирайки кампании в собствените си сайтове срещу минимална такса за 1000 показвания.

ДОБАВЯНЕ НА НОВИ САЙТОВЕ


За да започнете да показвате реклами от платформата и да генерирате приходи от реклама във вашия сайт е нужно първо да кандидатирате сайта от тук. При одобрение на уеб сайта ви от администратор ще получите потвърждение по имейл, с което ще можете да завършите вашата регистрация като издател в платформата. Ако искате да участвате с няколко сайта, не ги кандидатирайте всичките, а само един, който е най-посещаемия. При одобрение и създаване на профил в платформата, ще можете да предложите и останалите.

За да бъде разгледана кандидатурата на предлагания от вас уеб сайт, той трябва да отговаря на следните условия:

 • Собствен домейн (top-level URL)
 • Mинимум 5 000 уникални посещения дневно
 • Професионално изработен уеб дизайн
 • Редовна поддръжка и качествено съдържание


Моля, имайте предвид, че покриването на минималните условия не гарантира приемането на уеб сайта в рекламната платформа EasyAds. Освен горепосоченото, преценката за допускане на даден сайт зависи от редица субективни фактори, както и от моментната нужда на платформата от нови рекламни площи.

Не се приемат (или се блокират) сайтове, които публикуват съдържание или съдържат линкове към следното съдържание: секс, порнография, наркотици, насилие, неприличен език, дискриминация на расата, пола, религията, националността,сексуалната ориентация и възрастта.

Разбира се! След успешна регистрация като издател в платформата, можете да предложите и други сайтове за участие. За целта е нужно след логин в платформата да отидете в меню Сайтове и да изберете бутона Добавяне на нов сайт. Новодобавените сайтове също преминават през одобрението на нашия екип преди да станат активни.

Одобрените сайтове са видими в секция Сайтове. Може да ползвате бутона Добавяне на нов сайт в тази секция, за да предложите нов сайт за работа с платформата.

Сайтовете имат три статуса в платформата: Чакащ, Одобрен и Блокиран:

 • Чакащ – предложеният от вас сайт предстои да бъде разгледан от администратор и към момента не можете да създавате рекламни кодове за този сайт.
 • Одобрен – предложеният от вас сайт е одобрен от администратор и можете да създавате рекламни кодове за този сайт.
 • Блокиран - предложеният от вас сайт не е одобрен от администратор и не можете да създавате рекламни кодове за този сайт. Блокираните се скриват автоматично и не са видими в тази секция.

Сайт може да бъде блокиран по следните причини:

 • Предложеният от вас нов сайт е разгледан от администратор и не е одобрен за работа с платформата.
 • Сайтът е блокиран, тъй като не доставя продължително време рекламни импресии, т.е. не използва активно рекламните кодове на платформата.
 • Сайтът е блокиран, тъй като е започнал публикуване на неприемливо съдържание след като първоначално е бил одобрен.
 • Сайтът е блокиран, тъй като не е достъпен продължително време.
 • Сайтът е блокиран, заради установена злоупотреба с рекламите, например генериране на автоматизирани или преднамерени кликове. В този случай сайтът е блокиран без право на повторно включване в платформата, а Издателят носи отговорност за причинени щети.

За да започнат да се показват реклами чрез платформата е необходимо първо да създадете т.нар "рекламни площи" и да вградите кодовете на рекламни площите във вашия сайт.

СЪЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ


Бутон за Добавяне на нова рекламна площ и списък със съществуващи рекламни рекламни площи ще намерите в секция Рекламни площи. След като създадете рекламна площ, автоматично ще ви се визуализира в диалогов прозорец. Можете да намерите самия код и кликайки върху Генериране на код срещу името на всяка рекламна площ. Копирайте кода на рекламна площа и го имплеметирате в сайта си чрез директно поставяне в програмния код или чрез функциите на вашата банер система, но съблюдавайте да не е в iframe.

Резервна реклама е тази, която се показва в случай, че за конкретната импресия в платформата няма нито една налична кампания. Ако не въведете собствен код за резервна реклама, ще се показват т.нар. "социални реклами", които са с благотворителен характер и не са платени. Собственият резервен код може да бъде html или javascript код, който да зарежда реклама по ваш избор.

Ако разполагате със собствен ад сървър и желаете да проследявате кликовете върху рекламите, освен в нашата платформа и във вашия рекламен сървър, е нужно да се установи връзка между двете системи чре з т.нар. click-macro параметър 'ea_redir'. Нашите кодове следва да се поставят като 3rd party код в рекламния ви сървър. Когато се осъществи клик, системата ни изпраща информация към вашия сървър и той отчита също клика. Използването на click-macro функционалността изисква да се активира тази опция на ниво сайт или на ниво отделна рекламна площ.

Към момента поддържаме click-macro за следните ад сървъри:

Adform: %%c1;cpdir=

Appnexus: ${CLICK_URL}

Google Ad Manager (DFP): %%CLICK_URL_UNESC%%

Google Display & Video 360 (DBM): ${CLICK_URL}

Mediamath: [UNENCODED_CLICK_REDIRECT]

Revive: {clickurl}

Turn: XXCLICK_FORM_URL[]XX

Smart: [countgo]

Преди да използвате тази функционалност е препоръчително да се запознаете с click-macro и random-macro опциите на вашия рекламен сървър.

Платформата работи с множество Издатели, които ползват най-различни банер системи. Познатите ни досега ад сървинг системи и модули са: Google Ad Manager (DFP), Smart AdServer, AdOcean, Revive, Wordpress plugins и други. Ако все пак изпитвате затруднения с визуализацията на рекламния ни код, моля свържете се с нас, за да ви съдействаме.

След като създадете рекламна площ, времето за нейната активация е не повече от 15 минути. След това време, а понякога и по-скоро ще започнат да се показват реклами в създадената рекламна площ. Можете да поставите кода на рекламна площ веднага на сайта си, но рекламите ще се появят едва след необходимото време за активация, през което системата категоризира рекламната площ и избира рекламите, които ще се визуализират в нея.

Причините за липсващи реклами могат да бъдат следните:

 • Времето за активиране на кода не е изтекло (около 10 минути).
 • Неправилно поставен код – премахнати или заместени части от кода или пренасяне на част от кода на нов ред. Опитайте да копирате рекламния код още веднъж, като го вземете от платформата и отново го поставите в сайта си.
 • Няма съвпадение между домейна, записан в платформата и този, от който се сервира рекламния код. В случай, че рекламите в сайта ви се управляват от рекламен сървър, който се намира на различен URL адрес, е необходимо той също да бъде зададен в системата като алтернативeн URL адрес. Добавянето на алтернативни URL адреси се извършва чрез опцията Настройки на вашия сайт.
За пълно съдействие при подобни ситуации се свържете с нас на телефон +0887 460 840, както и на email: ekip@easyads.bg

ПОКАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМИТЕ


Да, можете да филтрирате всяка реклама като забраните домейна, към който тя води. В меню Сайтове, влезте в Настройки на съответния сайт. В полето Филтриране на реклами по категория може да блокирате нежелани реклами от изброените по-долу чувствителни категории. В полето Филтриране на реклами по домейн може да блокирате нежелани реклами като дефинирате домейните, които не желаете да показват реклами във вашия сайт.

Можете да намерите подробна статистика за рекламите във вашите сайтове в меню Отчети. В самия панел използвайте опциите на филтъра, за да извикате подробни разбивки по дата, по сайт, по рекламна площ и други.

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА КАТО AD SERVER


Първата стъпка е да се регистрирате в платформата като Издател и след като завършите регистрацията си да активирате и модул Рекламодател. Превключването на модулите Издател/Рекламодател се извършва от лилавата лента, непосредствено под вашето име/фирма.

В модул Издател:

 1. Необходимо е да добавите поне един сайт, на който да излъчите реклами - меню Сайтове - бутон Добавяне на нов сайт.
 2. Създайте рекламни площи като изберете дали искате да показвате реклами на клик или ще ползвате рекламната площ само за сервиране на ваши реклами.
 3. Интегрирайте рекламния код на сайта.

В модул Рекламодател:
 1. Необходимо е да създате кампания от меню Ad Serving - бутон Нова кампания.
 2. Настройте кампанията спрямо вашите нужди - брой импресии, период, таргетиране. Изберете на кои точно рекламни позиции да се показва кампанията.
 3. След като приключите с настройването на кампанията добавете банери към нея. Това става от бутон Добави реклама под името на всяка кампания или от раздел Банер реклами - Добавяне на нова банер реклама и посочване на кампанията. Важно е да съобразите, че банерите трябва да са в същия размер като рекламната позиция, която сте разположили на сайта.

Value CPM е индикативна виртуална цена за 1000 импресии, която не намалява баланса ви на рекламодател в платформата. Това е цената, с която конкретната кампания се конкурира с останалите кампании в системата за дадена импресия.

Цената за използването на платформата като рекламен сървър за български сайтове е 0.05 лв. на 1000 сервирани импресии/показвания. Тази цена се приспада от вашия баланс на Рекламодател в платформата. За да можете да ползвате платформата като ад сървър, е необходимо да имате положителен баланс в сметката ви на Рекламодател. Може да зареждате в нея произволни суми над 50 лв. без да имате месечен или годишен ангажимент. Зареждате само колкото е необходимо, според нуждите ви.

Да, за всяка кампания може да бъде генериран лесен отчет по дни и по реклами, без да е необходим логин в платформата. Може да предоставите на вашите клиенти линк към отчет в CSV формат. За целта е необходимо да отидете в меню Кампании - клик на Analytics, под името на съответната кампания - CSV отчет. Ще ви се отвори нов раздел, в който може да изберете за какъв период да генерирате отчет + самия линк за споделяне към клиента. Може да генерирате и сваляте и по-сложни отчети от меню Отчети и да ги изпращате на клиентите си.

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИРЕКТНИ СДЕЛКИ


Като Издател може да създавате офертни предложения за клиентите си - т.нар. "Сделки". Може да задавате цена (CPM) за конкретни рекламни площи във вашите сайтове и да залагате допълнителни условия за Рекламодателите. Тази функционалност ви позволява да се договаряте с ваши клиенти и да им предлагате програматик сделка, която да се плати и изпълни изцяло през платформата. Използвайки директни сделки се повишава доверието между медии и клиенти и се ускорява процеса по плащане, стартиране, насочване и отчитане на една рекламна кампания.

Създаването на директни сделки е безплатно, но ако през някоя сделка се осъществи рекламна кампания, вие плащате 10% от обявения в нея CPM. Т.е., ако се задали цена по сделката 1 лев за 1000 показвания, 0.10 лв. ще бъдат взети от платформата, а вие като Издател ще получите 0.90 лв.

Публичните сделки са видими за всички регистрирани потребители в платформата за онлайн реклама EasyAds и могат да бъдат купени лесно от рекламодателите по обявената цена без нуждата от допълнителна комуникация и договорки.

Персонализирани сделки са специални споразумения, които са видими само за рекламодатели, на които са споделени. При персонализираните сделки се договарят специфични таргетинг условия или по-ниска цена при ангажимент за определен обем.

За да споделите сделка с клиент, трябва да имате създадена персонализирана сделка в профила ви. В полето споделяне ще можете да въведете ID номера на вашия клиент и така да споделите с него конкретната сделка. Ако не знаете точния идентификатор на рекламодателя е нужно да установите връзка с него, за да ви изпрати правилния ID номер на профила.

Тази възможност допринася за гъвкавостта на сделките - така можете да заключите конкретно таргетиране в сделките спрямо договорката ви с рекламодателя. Например: договорили сте се с вашия клиент да купува само мобилен трафик на по-ниска цена, и искате да защитите своя десктоп трафик, който продавате на по-висока цена и е по-малко като обем. В този случай заключвате опцията "Таргетиране по устройство" в опциите на сделката. Така рекламодателят няма да може да промени вече зададеното таргетиране само за мобилни устройства при създаването на кампанията в профила си.

Ако Рекламодателят:

 • държи да има собствен профил в платформата, където данните му са защитени с лична парола,
 • предпочита да плаща с кредитна карта,
 • има нужда да създава собствени аудитории (чрез пиксел) и да ремаркетира,
 • иска добавя и променя сам банер реклами,
 • да генерира сложни отчети,

 • тогава му препоръчайте да създаде профил на рекламодател в платформата и да ползва Директни сделки, създадени от вас. Вие задавате условията по сделките във вашия профил на Издател и споделяте Сделките с него (знаейки ID на профила му). Всички плащания и кампании ще се осъществяват в неговия личен профил на Рекламодател.

  Ако Рекламодателят:
 • не държи да има собствен защитен с парола профил,
 • плаща кампаниите директно на вас,
 • не желае да ползва пиксел и няма нужда да създава аудитории,
 • предпочита да получава отчети като CSV файлове,

 • тогава кампанията е най-добре да се осъществи като ад сървинг през вашия личен профил на Рекламодател, а не като Директна сделка. В този случай рекламодателят няма да разполага със собствен профил в платформата.

  ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ


  EasyAds изплаща суми, когато по сметката на Издателя има не по-малко от 200 лв. В случай, че сумата за един месец е по-малко от 200 лв, тя се натрупва за следващия.

  Можете да поискате сумата натрупана в профила ви в меню Плащания и бутона Изплащане на суми. В показалия се нов прозорец Избор на месеци за плащане можете да изберете един или няколко месеца, за които искате изплащане и натискате бутона "Запис".

  Изплащането на натрупани суми на Издатели за минали месеци се извършва до 30 календарни дни от датата на поискването им. Пример: натрупаната сума за месец май 2017 г. (и предходни месеци) може бъде поискана най-рано на 1-ви юни 2017 и ще бъде изплатена до края на месец юни 2017.

  Всички суми в платформата са без ДДС.
  Всички суми са без ДДС. Моля, добавете ДДС във фактурата към нас, ако сте регистрирано юридическо лице по закона за ДДС в Република България.

  Всички юридически лица трябва да ни предоставят насрещна фактура за дължимата от нас сума преди тя да бъде изплатена. Ако фактурата е подписана електронно или с шифър, можете да ни изпратите фактурата само по имейл. В противен случай е нужно да ни я изпратите физически с куриер на нашия адрес.

  За да бъдат отчетени, фактурите трябва да бъдат изпратени на имейла ни за фактуриране - pay@easyads.bg , когато са в електронен вариант и на адрес 1407 София, ул. Емилиан Станев 2, бл. 3, ап. 3-02, ако са на хартиен носител. Актуалните фирмени данни за фактурите в платформата за онлайн реклама EasyAds можете да намерите в меню Плащания.

  Платформата работи с Издатели - физически лица, само ако те са с местожителство в Република България. Сумите на физически лица се изплащат след авансово удържане на 10% данък на основание чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ. Фирма ИзиАдс ЕООД издава и Служебна бележка за изплатените суми след изтичане на календарната година. С наличните документи, които може да получите в офиса на ИзиАдс или по куриер за ваша сметка, е нужно да декларирате годишните си доходи от наема на рекламните площи в установения от държавата срок.

  Да. Имате възможността да променяте тези данни по всяко време. Не е желателно да се променят данните ако имате чакащо плащане в платформата, тъй като плащането ще бъде извършено към лицето, което е било въведено в платформата в момента на поискаване на плащането.

  ДРУГО


  Можете да изпращате директни запитвания към нашия екип директно от своя профил в платформата. Кликнете тук, за да попаднете в меню Поддръжка.

  Не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0887 460 840, както и на email: ekip@easyads.bg
  Ние сме на ваше разположение за повече въпроси и съдействие.