Банери

Банер реклама со голема опфатеност во мрежа од сајтови. Оваа моќна услуга од нашето портфолио е претпочитана заради уникатната комбинација од цена, опфатеност и влијание врз интернет корисниците. Ефикасно решение не само за брзи директни продажби, но и за долгорочно популаризирање на вашиот бренд на интернет.

Опции за подесување и таргетирање:

  • Филтрирање на сајтови
  • Одредување на период (почеток и крај)
  • Одредување на дневен буџет
  • Одредување на вкупен буџет
  • Избор на часовни зони
  • Избор на градови преку IP локација
  • Избор на уред
  • Таргетирање по кориснички интереси