Регистрација како Медиум

Вие сте на чекор од учество во рекламната мрежа на EasyPlatform. За да аплицирате со свој веб сајт и да станете Издавач во нашата платформа, потребно е да ги пополните точно потребните подтоци, а потоа да причекате проверка од администратор. При одобрување на вашиот веб сајт, ќе добиете емаил за завршување на регистрацијата и активирање на вашиот профил.

Website Data

Лице за контакт

Доколку сакате да учествувате со неколку веб сајтови, Ве молиме додадете еден од нив. По одобрување на апликацијата и полна регистрација ќе можете да ги додадете и другите сајтови во вашиот профил, како секој од нив ќе поминува преку брз процес на одобрување.