Рекламни огласи

Едноставни за уредување контекстуални реклами, кои се состојат од наслов, краток текст и слика. Погодни за промовирање на одредени производи и услуги, краткорочни промоции и брзоменливи понуди. Создавањето на овој тип на реклами во платформата ќе ви одземе само неколку минути и нема да ве чини ништо!

Опции за подесување и таргетирање:

  • Филтрирање на сајтови
  • Одредување на период (почеток и крај)
  • Одредување на дневен буџет
  • Одредување на вкупен буџет
  • Избор на часовни зони
  • Избор на клучни зборови за контекстуалност
  • Избор на градови преку IP локација