Започнете со рекламирање во Македонија, Бугарија и Хрватска

EasyPlatform е интерактивна рекламна платформа со сет од алатки за управување и таргетирање, кои даваат можност на огласувачи и медиуми да ги објавуваат, контролираат и пратат своите онлајн рекламни кампањии. EasyPlatform е едноставна за користење, но поседува моќна функционалност, која ви гарантира импресивни резултати.

Технолошката инфраструктура на EasyPlatform одговара на најсовремените стандарди за ефикасност и верност. Методологијата за оптимизација на рекламите, можностите за управување и таргетирање, како и деталните извештаи во реално време ја прават платформата преферирана алатка за работа на голем број маркетинг агенции и директни огласувачи.