Direct Deals Manager за директни зделки со медиуми

Нашиот Direct Deals Manager е дизајниран за управување со директни зделки и исклучиво за постигнување специфична поставеност на веб-страницата. Ние нудиме ваков вид на купување медиуми во Бугарија, Хрватска и Македонија и купуваме директно од издавачите. Нашето знаење како ви гарантира високи перформанси и ефективност при купување по конкурентна цена на CPM од скоро сите поголеми локални издавачи со: