За нас

EasyAds Ltd е иновативно социјално претпријатие кое нуди услуги за онлајн огласување во Бугарија и Македонија. Од 2006 година, нашата мисија е да го намалиме јазот на односите помеѓу сопствениците на веб-страниците и огласувачите преку градење на единствен и ефикасен пазар за двете страни. Јадрото на нашиот бизнис е високотехнолошка програмска рекламна платформа развиена од нашите искусни инженери и работи под заштитните знаци EasyAds™ и EasyPlatform™.

"We believe that our success is measured not by conversions and purchases only, but by the positive impact of our work"

We are social!

Ние веруваме дека секоја компанија може да ја вклучи својата општествена одговорност во своите деловни цели. Прикажувањето реклами што поддржуваат добротворни организации е наш придонес кон оваа идеја. Секој рекламен впечаток што го даваме (бесплатно) на непрофитните организации има директен и мерлив ефект врз одреден социјален проект давајќи му шанса за подобра реализација.

Членство во IAB

EasyAds Ltd е горд член на престижната меѓународна организација Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB е рекламна асоцијација која ги овластува медиумите и маркетинг индустриите да напредуваат во дигиталната економија и исто така поддржува голем број важни интерактивни иницијативи и проекти од социјална и еколошка корист. Во тесна соработка со своите членови - водечки медиумски и технолошки компании, IAB развива технички стандарди и најдобри практики за продажба, испорака и оптимизација на дигитални реклами и промовира критичко истражување за интерактивно рекламирање.