Монетизирајте со нашиот менаџер за зделки

Изградивме ефикасен и лесен за употреба менаџер за директни зделки, за да им помогнеме на огласувачите и на медиумите да резервираат кампањи со лесно кликнување на копче и директно пристап до целиот инвентар на медиума. Како медиум, можете да постигнете повисоки цени за вашиот инвентар и да остварите повеќе приходи. Во исто време, директното купување им овозможува на агенциите и огласувачите поефикасно да купуваат реклами на веб-страниците безбедни за нив, прецизно да ги таргетираат и да ги намалат вкупните трошоци и потребното време за започнување кампања.

За да се изврши директна зделка, на издавач му е потребен напреден сервер за рекламирање, а на купувачот му треба директен пристап до пописот на издавачот на некој начин. Постојат многу бесплатни или платени сервери за реклами што можете да ги користите како издавач. Сепак, од страната на купувачот, има само неколку скапи платформи за купување што можат да им овозможат на огласувачите пристап до пописот на издавачите. Користете го нашиот Менаџер за зделки за целосно автоматизирање на процесот на директно купување и продавање на залихи на вашите веб-страници и дозволете им на огласувачите од која било големина и ниво на искуство да станат ваши клиенти!

Over the past year, we launched direct deals across many publishers by providing them and their advertisers with the necessary tools for direct media buying, targeting, audience building, payment processing, and reporting.

Contact us
and join our platform as a Publisher!

Easy Setup & Smart Integration With Your Ad Server

Place our tags on your website and start generating potential impressions. Regardless of which ad server you use, we will find a successful way to integrate and collaborate. Google's ad serving technology Google Ad Manager is fully compatible with our tags as we are a Google certified third-party ads vendor. Your direct deals will compete in real-time at a fixed CPM price (price priority line item) with all your other campaigns.

To offer your ad inventory for direct sale on the platform you will need to create your direct deals, attach ad units to them and set reasonable prices. Then, forward your public deals to potential advertisers and let them buy programmatically. Or, share private deals with them by setting special prices for specific targeting criteria or dedicated budgets.

Register for free
and start using our Direct Deals Manager.

Here is what you can expect: