Често задавани въпроси - Издатели


В тази страница ще откриете цялата необходима информация, за да се регистрирате като Издател в EasyAds, да разположите реклами във вашите сайтове и да генерирате доходи в платформата.


EasyAds е интерактивна платформа за управление на онлайн реклама. С нейна помощ може да публикувате реклами във вашия уеб сайт и да получавате приходи от тях. EasyAds може да бъде както основен, така и допълнителен източник на приходи за вас. Нашите рекламни кодове могат да бъдат интегрирани в Doubleclick For Publishers (DFP), AdOcean, SmartAd Server, OpenX, Revive AdServer и други рекламни сървъри като едновременно повишават и допълват дохода ви от други рекламни платформи.

ДОБАВЯНЕ НА НОВИ САЙТОВЕ


За да започнете да показвате реклами от платформата и да генерирате приходи от реклама във вашия сайт е нужно първо да кандидатирате сайта от тук. При одобрение на уеб сайта ви от администратор ще получите потвърждение по имейл, с което ще можете да завършите вашата регистрация като издател в платформата. Ако искате да участвате с няколко сайта, не ги кандидатирайте всичките, а само един, който е най-посещаемия. При одобрение и създаване на профил в платформата, ще можете да предложите и останалите.

За да бъде разгледана кандидатурата на предлагания от вас уеб сайт, той трябва да отговаря на следните условия:

 • Собствен домейн (top-level URL)
 • Mинимум 5 000 уникални посещения дневно
 • Професионално изработен уеб дизайн
 • Редовна поддръжка и качествено съдържание


Моля, имайте предвид, че покриването на минималните условия не гарантира приемането на уеб сайта в рекламната платформа EasyAds. Освен горепосоченото, преценката за допускане на даден сайт зависи от редица субективни фактори, както и от моментната нужда на платформата от нови рекламни площи.

Не се приемат (или се блокират) сайтове, които публикуват съдържание или съдържат линкове към следното съдържание: секс, порнография, наркотици, насилие, неприличен език, дискриминация на расата, пола, религията, националността,сексуалната ориентация и възрастта.

Разбира се! След успешна регистрация като издател в платформата, можете да предложите и други сайтове за участие. За целта е нужно след логин в платформата да отидете в меню Сайтове и да изберете бутона Добавяне на нов сайт. Новодобавените сайтове също преминават през одобрението на нашия екип преди да станат активни.

Одобрените сайтове са видими в секция Сайтове. Може да ползвате бутона Добавяне на нов сайт в тази секция, за да предложите нов сайт за работа с платформата.

Сайтовете имат три статуса в платформата: Чакащ, Одобрен и Блокиран:

 • Чакащ – предложеният от вас сайт предстои да бъде разгледан от администратор и към момента не можете да създавате рекламни кодове за този сайт.
 • Одобрен – предложеният от вас сайт е одобрен от администратор и можете да създавате рекламни кодове за този сайт.
 • Блокиран - предложеният от вас сайт не е одобрен от администратор и не можете да създавате рекламни кодове за този сайт. Блокираните се скриват автоматично и не са видими в тази секция.

Сайт може да бъде блокиран по следните причини:

 • Предложеният от вас нов сайт е разгледан от администратор и не е одобрен за работа с платформата.
 • Сайтът е блокиран, тъй като не доставя продължително време рекламни импресии, т.е. не използва активно рекламните кодове на платформата.
 • Сайтът е блокиран, тъй като е започнал публикуване на неприемливо съдържание след като първоначално е бил одобрен.
 • Сайтът е блокиран, тъй като не е достъпен продължително време.
 • Сайтът е блокиран, заради установена злоупотреба с рекламите, например генериране на автоматизирани или преднамерени кликове. В този случай сайтът е блокиран без право на повторно включване в платформата, а Издателят носи отговорност за причинени щети.

ПОКАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМИТЕ


За да започнат да се показват реклами чрез платформата е необходимо първо да създадете т.нар "рекламни площи" и да вградите кодовете на рекламни площите във вашия сайт.

Бутон за Добавяне на нова рекламна площ и списък със съществуващи рекламни рекламни площи ще намерите в секция Рекламни площи. След като създадете рекламна площ, автоматично ще ви се визуализира в диалогов прозорец. Можете да намерите самия код и кликайки върху Генериране на код срещу името на всяка рекламна площ. Копирайте кода на рекламна площа и го имплеметирате в сайта си чрез директно поставяне в програмния код или чрез функциите на вашата банер система, но съблюдавайте да не е в iframe.

Платформата работи с множество Издатели, които ползват най-различни банер системи. Познатите ни досега ад сървинг системи и модули са: Google Ad Manager (DFP), Smart AdServer, Ad Ocean, OpenAds, Wordpress Plugins и други. Ако все пак изпитвате затруднения с визуализацията на рекламния ни код, моля свържете се с нас, за да ви съдействаме.

След като създадете рекламна площ, времето за нейната активация е не повече от 15 минути. След това време, а понякога и по-скоро ще започнат да се показват реклами в създадената рекламна площ. Можете да поставите кода на рекламна площ веднага на сайта си, но рекламите ще се появят едва след необходимото време за активация, през което системата категоризира рекламната площ и избира рекламите, които ще се визуализират в нея.

Причините за липсващи реклами могат да бъдат следните:

 • Времето за активиране на кода не е изтекло (около 10 минути).
 • Неправилно поставен код – премахнати или заместени части от кода или пренасяне на част от кода на нов ред. Опитайте да копирате рекламния код още веднъж, като го вземете от платформата и отново го поставите в сайта си.
 • Няма съвпадение между домейна, записан в платформата и този, от който се сервира рекламния код. В случай, че рекламите в сайта ви се управляват от рекламен сървър, който се намира на различен URL адрес, е необходимо той също да бъде зададен в системата като алтернативeн URL адрес. Добавянето на алтернативни URL адреси се извършва чрез опцията Настройки на вашия сайт.
За пълно съдействие при подобни ситуации се свържете с нас на телефон +0887 460 840, както и на email: ekip@easyads.bg

Да, можете да филтрирате всяка реклама като забраните домейна, към който тя води. В меню Сайтове, влезте в Настройки на съответния сайт. В полето Блокиране на реклами избирате за кой тип реклами искате да поставите ограничение: Банери или адаптивни реклами и след това въвеждате един или повече домейни. Въвеждайки домейна domain.com, вие блокирате показването на всички реклами, които водят към този domain.com.

Можете да намерите подробна статистика за рекламите във вашите сайтове в меню Отчети. В самия панел използвайте опциите на филтъра, за да извикате подробни разбивки по дата, по сайт, по рекламна площ и други.

ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ


EasyAds изплаща суми, когато по сметката на Издателя има не по-малко от 200 лв. В случай, че сумата за един месец е по-малко от 200 лв, тя се натрупва за следващия.

Можете да поискате сумата натрупана в профила ви в меню Плащания и бутона Изплащане на суми. В показалия се нов прозорец Избор на месеци за плащане можете да изберете един или няколко месеца, за които искате изплащане и натискате бутона "Запис".

Изплащането на натрупани суми на Издатели за минали месеци се извършва до 30 календарни дни от датата на поискването им. Пример: натрупаната сума за месец май 2017 г. (и предходни месеци) може бъде поискана най-рано на 1-ви юни 2017 и ще бъде изплатена до края на месец юни 2017.

Всички суми в платформата са без ДДС.
Всички суми са без ДДС. Моля, добавете ДДС във фактурата към нас, ако сте регистрирано юридическо лице по закона за ДДС в Република България.

Всички юридически лица трябва да ни предоставят насрещна фактура за дължимата от нас сума преди тя да бъде изплатена. Ако фактурата е подписана електронно или с шифър, можете да ни изпратите фактурата само по имейл. В противен случай е нужно да ни я изпратите физически с куриер на нашия адрес.

За да бъдат отчетени, фактурите трябва да бъдат изпратени на имейла ни за фактуриране - pay@easyads.bg , когато са в електронен вариант и на адрес 1407 София, ул. Емилиан Станев 2, бл. 3, ап. 3-02, ако са на хартиен носител. Актуалните фирмени данни за фактурите в платформата за онлайн реклама EasyAds можете да намерите в меню Плащания.

Платформата работи с Издатели - физически лица, само ако те са с местожителство в Република България. Сумите на физически лица се изплащат след авансово удържане на 10% данък на основание чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ. Фирма ИзиАдс ЕООД издава и Служебна бележка за изплатените суми след изтичане на календарната година. С наличните документи, които може да получите в офиса на ИзиАдс или по куриер за ваша сметка, е нужно да декларирате годишните си доходи от наема на рекламните площи в установения от държавата срок.

Да. Имате възможността да променяте тези данни по всяко време. Не е желателно да се променят данните ако имате чакащо плащане в платформата, тъй като плащането ще бъде извършено към лицето, което е било въведено в платформата в момента на поискаване на плащането.

ДРУГО


Можете да изпращате директни запитвания към нашия екип директно от своя профил в платформата. Кликнете тук, за да попаднете в меню Поддръжка.

Не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0887 460 840, както и на email: ekip@easyads.bg
Ние сме на ваше разположение за повече въпроси и съдействие.